...
Dodane przez j23 dnia Październik 01 2018 20:19:15

KANDYDATKA DO RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

Szanowni mieszkańcy.
Jestem osobą posiadającą odpowiednie przygotowanie,
duże doświadczenie oraz potwierdzoną skuteczność w pracy samorządowej.

Przez 10 lat mojej współpracy z Burmistrzem , dzięki pozyskanym środkom,
udało nam się niemal potroić budżet Lubomierza
– 11 mln w 2008 roku, ok. 30 mln w 2018 roku.Rozszerzona zawartość newsa
PROGRAM
NIEZALEŻNEJ INICJATYWY SAMORZĄDOWEJ


1. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO MIESZKAŃCOM POWIATU LWÓWECKIEGO POPRZEZ DOINWESTOWANIE I ROZWÓJ NASZEGO  SZPITALA, REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

2. WSPARCIE SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ                                       Z   ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (m.in. FUNDACJĄ ŚW. KRZYSZTOFA, FUNDACJĄ NASZ SZPITAL) – WSPIERANIE MIEJSC PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW,

3. PODNIESIENIE STANU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO POPRZEZ WYPRACOWANIE STAŁEGO SYSTEMU WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PAŃSTWOWEJ I OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ORAZ DLA POLICJI,

4. DROGI - OPRACOWANIE POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I JEGO SKUTECZNA REALIZACJA !!!,

5. WSPÓŁDZIAŁANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI I WŁODARZAMI GMIN W ZAKRESIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU, AKTYWNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH STYMULUJĄCYCH ROZWÓJ POWIATU,

6. ROZWÓJ TURYSTYKI W OPARCIU O WSPÓLNIE WYPRACOWANY PRODUKT TURYSTYCZNY              – POWIAT KOORDYNATOREM WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH GMIN,

7. EDUKACJA – WYPRACOWANIE PROGRAMU EDUKACJI, WSPÓLNEGO DLA WSZYSTKICH PLACÓWEK PONADPODSTAWOWYCH Z UDZIAŁEM LOKALNYCH PRACODAWCÓW                                  – POWOŁANIE FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ POWIATU LWÓWECKIEGO,

8. INICJATYWY PROSPOŁECZNE – POWOŁANIE MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU, POWOŁANIE POWIATOWEJ RADY SENIORÓW, POWOŁANIE POWIATOWEGO SEJMIKU SOŁTYSÓW, PATRONAT  NAD OSP, WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE ROZWOJU LOKALNEGO,

9. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI POWIATAMI, ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ I RZĄDOWĄ NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM, SKUTECZNA PROMOCJA I LOBBING NA RZECZ NASZEGO POWIATU.MATERIAŁ WYBORCZY KWW NIS