Otwarte Strefy Aktywności (OSA).
Dodane przez j23 dnia Czerwiec 07 2018 20:00:24
Znamy wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).


W ramach tego zadania powstaną strefy aktywności w Marczowie, Łupkach, Przeździedzy, Modrzewiu i Pichowicach – wyjaśnia Radny Marek Dral.

Rozszerzona zawartość newsa

Znamy wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Tylko w 2018 roku w całej Polsce powstanie 1.530 stref sportowo-rekreacyjnych.

Program cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Do MSiT wpłynęło 1401 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na łączną kwotę ponad 54 mln zł. Kryterium decydującym o przyznaniu dofinansowania był wskaźnik zamożności gminy. – Dzięki temu mamy pewność, że wsparcie trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Aż 78% pozytywnie rozpatrzonych wniosków pochodzi z obszarów wiejskich – podkreśla Minister Sportu i Turystki, Witold Bańka i dodaje – W ciągu dwóch lat przeznaczymy na budowę Otwartych Stref Aktywności 100 mln zł. Dzięki tej kwocie powstanie około 3000 ogólnodostępnych, bezpłatnych, wielopokoleniowych stref sportowo-rekreacyjnych. Jest to projekt prospołeczny. Zależy nam, by OSA były miejscami spotkań i aktywności całych rodzin – dzieci, rodziców, seniorów.

Sport, rekreacja i odpoczynek w każdym wieku

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

– Uruchomienie Programu poprzedziliśmy badaniami, z których wynika, że wielofunkcyjne strefy aktywności znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. OSA jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Olbrzymie zainteresowanie Programem tylko to potwierdziło – mówi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Jarosław Stawiarski.

Dofinansowaniem w ramach Programu zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

1. Wariant podstawowy:
• Siłownia plenerowa
• Strefa relaksu


2. Wariant rozszerzony:
• Siłownia plenerowa
• Strefa relaksu
• Sprawnościowy plac zabaw
• Ogrodzenie terenu


O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe.


Na liście 1.530 stref znalazły się m.in.:

Powiat Lwówecki: Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - 1 obiekt 50.000 zł. Jak wyjaśnia nam Pan Zbigniew Grześków, Wicestarosta Lwówecki OSA ma powstać przy ZSE-T w Rakowicach Wielkich.

Gmina i Miasto Lwówek Śląski: Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - 1 obiekt 41.200.

Miasto i Gmina Wleń: Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy - 5 obiektów 124.900. W ramach tego zadania powstaną strefy aktywności w Marczowie, Łupkach, Przeździedzy, Modrzewiu i Pichowicach – wyjaśnia Radny Marek Dral.