Burzliwe obrady Komisji Zdrowia!
Dodane przez j23 dnia Luty 12 2017 11:10:26


Czwartkowa Komisja Rady Miasta poświęcona przyjęciu uchwały w sprawie przejęcia wleńskiego Ośrodka Zdrowia była jedną z najbardziej burzliwych w historii Wlenia.
    
Tak ostrej, pełnej emocji dyskusji do tej pory nie było. Już wstępna deklaracja burmistrza, że wyraża zgodę jedynie na pełne cytowanie swoich wypowiedzi, oraz prośba o jej zaprotokółowanie mogła sugerować niepokój o przebieg obrad .

Już  pierwsza wymiana zdań pomiędzy burmistrzem, a radnym Markiem Dralem potwierdziła te obawy.

 Głównym bohaterem obrad stał się niewątpliwie kierownik SPZOZ we Wleniu Czesław Romaniuk który w bardzo emocjonalnym, chwilami wręcz dramatycznym wystąpieniu dosłownie rozjechał projekt uchwały przedstawiony przez  burmistrza Artura Zycha.


Rozszerzona zawartość newsa
Czwartkowa Komisja Rady Miasta poświęcona przyjęciu uchwały w sprawie przejęcia wleńskiego Ośrodka Zdrowia była jedną z najbardziej burzliwych w historii Wlenia.

Tak ostrej, pełnej emocji dyskusji do tej pory nie było. Już wstępna deklaracja burmistrza, że wyraża zgodę jedynie na pełne cytowanie swoich wypowiedzi oraz prośba o jej zaprotokółowanie mogła sugerować niepokój o przebieg obrad.

Obawy te potwierdziła  już pierwsza wymiana zdań pomiędzy Markiem Dralem, a Arturem Zychem.

 Radny zarzucił burmistrzowi brak przejrzystości w procedurze wyłaniania oferenta.
- Dlaczego nie było konkursu ofert, dlaczego nie zostali zaproszeni, powiadomieni inni oferenci, Jelenia Góra, Lubomierz?  Pytał.

- Bo nie było takiego wymogu. Odpowiadał Zych. Zarzucił radnemu, że nie zgłosił takiego wniosku wcześniej,  a wychodzi z nim tuż przed podpisaniem dokumentów.

Była mowa, żeby szukać rozwiązań! Nie  było mowy wzięcia pierwszego lepszego z brzegu rozwiązania i przyniesienia w teczce tylko poszukiwania wszystkich możliwych rozwiązań! Była mowa o transparentności, była mowa o konkursach! Ripostował Radny.

- Informacja o tym co robimy była jawna. Wyjaśniał mocno zirytowany burmistrz. Myśmy nie ukrywali tego w jakiś sposób. Dostałem też błogosławieństwo całej rady co do działań. Chętnych  co do tego, żeby zająć się działalnością naszego ośrodka zdrowia nie było.

Skąd pan wie że nie było skoro nie było konkursu ofert? Dopytywał się z kolei radny Marek Dral.


Jeżeli ktoś z obecnych sadzi, że to była ostra wymiana zdań to się mylił,
Kierownik SPZOZ w niezwykle emocjonalnym chwilami wręcz dramatycznym wystąpieniu odniósł się do pomysły przejęcia Ośrodka Zdrowia przez Szpital w Zgorzelcu.

  Czesław Romaniuk -   Burzymy się! Mówił kierownik SPZOZ. Przez tyle lat pracowaliśmy ciężko żeby stworzyć ten ośrodek i w takiej postaci jakiej jest.  Nowiutki, czysty, pachnący, wszyscy z zewnątrz co przyjeżdżają zachwycają się, że w takiej małej miejscowości Ośrodek Zdrowia tak wygląda! I to przekazać przy takich uwarunkowaniach?  Panie burmistrzu naprawdę to w moim odczuciu, ja emocjonalnie i subiektywnie do tego podchodzę, to jest nie do przyjęcia!  

Do tej pory uważam, że to nie jest właściwe rozwiązanie, ale jeżeli taka decyzja została podjęta akceptuje ją. Natomiast w momencie kiedy przeczytałem załącznik do uchwały przecierałem oczy! Co tutaj się znalazło! Mówił kierownik SPZOZ  odnosząc się następnie do najbardziej istotnych punktów uchwały przekazującej wleński Ośrodek Zdrowia Powiatowi Zgorzeleckiemu. § 4. pkt. 2 Prawo własności nieruchomości,w tym udziałów w nieruchomościach Gminy, będących w nieodpłatnym użytkowaniu zakładu przejmowanego, zostanie przekazane nieodpłatnie bez żadnych warunków i zastrzeżeń przez Miasto i Gminę Wleń Powiatowi Zgorzeleckiemu w terminie miesiąca od dnia połączenia.


 Czesław Romaniuk
- Majątek wypracowany przez całą gminę! Przez nasz Ośrodek! To wszystko ma zostać przeniesione! Całe mienie SPZOZ we Wleniu! Na SPZOZ Zgorzelec, czyli cały majątek zostaje przekazany!  To jest dla mnie po prostu niezrozumiałe  i niepojęte! Jakby w jakimś innym filmie, tak to po prostu odbieram! Nie wiem dokładnie ale przypuszczam, że kredyt zaciągnięty przez gminę jest do tej pory spłacany. Dalej nie rozumiem tego! Pieniądze są dalej płacone za ten Ośrodek i ten Ośrodek jet wydawany bezpłatnie w czyjeś ręce! Jest to dla mnie zupełnie niepojęte!

§ 6. pkt 2. Miasto i Gmina  Wleń zobowiązuje się do uczestniczenia w dofinansowaniu  inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych realizowanych w zakładzie przejmowanym.

 Czesław Romaniuk - My jako Ośrodek zdrowia nie siedzieliśmy w kasie gminy! Ani złotówki nie dostaliśmy! Nie byliśmy zwolnieni z ulg podatkowych! Rzetelnie wywiązywaliśmy się z tego. Tutaj widzę że Gmina Wleń zobowiązuje się do dofinansowania Jakich tam wariantów rozbudowy!

§8. pkt 2.   W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności medycznej na wydzielonej nieruchomości  opisanej w ust. 1,  WS -   SPZOZ w Zgorzelcu dokona zwrotu tej nieruchomości  Miastu i Gminie  Wleń niezwłocznie  lecz nie dłużej niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaprzestania działalności medycznej.

 Czesław Romaniuk -  Postawienie tego warunku w ten sposób zupełnie nie daje nam możliwości działania czy ingerencji. Warunkiem odzyskania tego Ośrodka jest to,że SPZOZ w Zgorzelcu nie będzie pełnił swojej funkcji! A cóż oni kartofle będą sprzedawać czy benzynę? Przecież będą się zajmować siłą rzeczy świadczeniami służby zdrowia. Tego typu warunek to jest dla mnie tak, jakby go nie było. Gdyby to było uwarunkowane np. SPZOZ w Zgorzelcu nie będzie spełniał oczekiwań ludności w zakresie świadczeń zdrowotnych wtedy odstępujemy od umowy, to jest jakiś warunek! Jaką my mamy w tej chwili gwarancję że to będzie na najwyższym poziomie? Życie pokaże!  

 Kierownikiem Ośrodka się bywa. Burmistrzem się bywa podsumował swoje wystąpienie Czesław Romaniuk – ale w przypadku niekorzystnych zadziałań cała społeczność zostaje z tym bigosem i nie wiadomo co dalej, gdyby zafunkcjonowało coś nie tak jak trzeba.

 Burmistrz Artur Zych - To porozumienie jest standardowym porozumieniem które zostało podpisane i w przypadku Gryfowa, gdzie urząd w Gryfowie wydał na budowę tego ośrodka zdrowia bodajże cztery miliony i tak było w innych miejscowościach (…).   Ja nie będę dzisiaj robił sytuacji takiej w której będę jeszcze dziesięć innych podmiotów szukał dlatego, że ja jestem przekonany, że z tym podmiotem jesteśmy w stanie to zrobić. Oczywiście co do warunków one są dyskusyjne oczywiście one mogą pana doktora oburzać spodziewałem się takiej sytuacji (…) . Odpowiadał na zarzuty kierownika SP ZOZ  burmistrz – zostawienie tego w takiej formie jak dotychczas, naszego Ośrodka Zdrowia było by możliwe gdybyśmy mieli jakiekolwiek szanse na pozyskanie lekarza. Ta uchwała została państwu przedstawiona w takiej formie, możecie państwo ją akceptować. Jak nie będzie akceptacji zrobimy komisję w przyszłym tygodniu (…) tak, że (na kolejnej sesji) możemy już we właściwej formie przyjąć ta uchwałę. Oczywiście jeżeli szanowna rada wyrazi na to zgodę(...)

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad Sesji. Najprawdopodobniej zostanie przyjęty w zmienionej formie na kolejnej sesji Rady Miasta i Gminy.

Jest to jedynie skrócona relacja z obrad komisji. Zachęcam państwa do zapoznania się z obszerniejszym opisem przebiegu obrad, moim zdaniem zawierającym najistotniejsze wypowiedzi uczestników dyskusji lub opublikowanym na stronie www,wleninfo.pl materiałem wideo.


PRZECZYTAJ OBSZERNĄ RELACJĘ Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA


OBEJRZYJ RELACJĘ WIDEO Z OBRAD KOMISJI ZDROWIAKOMENTARZ

Przysłuchując się obradom komisji trudno nie odnieść się do sposobu w jaki odbywa się przekazanie wleńskiego Ośrodka Zdrowia Powiatowi Zgorzeleckiemu. Ten komentarz piszę nie jako redaktor wleninfo ale jako mieszkaniec Wlenia i pacjent SPZOZ Wleń.

Dla mnie osobiście wręcz szokujące jest podejście do tej kwestii zarówno Burmistrza Artura Zycha,  przewodniczącej rady Katarzyny Kotołowskiej jak i dużej części radnych! Projekt uchwały z dnia 6 lutego pojawił się na stronie BIP  trzy dni przed sesją Rady Miasta, na której miał zostać rozpatrzony. Co więcej uchwała która diametralnie zmienia strukturę opieki medycznej na terenie gminy zostaje przedstawiona nie całej Radzie Miasta, ale jedynie Komisji Zdrowia i to zaledwie cztery godziny przed sesją. W godzinę, bo tyle czasu zaplanowano na dyskusję nad projektem, sześcioro radnych z których żadne nie jest specjalistą z zakresu ochrony zdrowia, ani prawa, opierając się jedynie na wyjaśnieniach projektodawcy - Artura Zycha ma przedstawić opinię na podstawie której Rada Miasta bez żadnych warunków może przekazać Starostwu Zgorzeleckiemu nieodpłatnie wielomilionowe mienie Gminy Wleń! Co więcej ta decyzja może nieodwracalnie zmienić opiekę medyczną nad mieszkańcami gminy. Dla mnie jako mieszkańca tego miasta i pacjenta tego ośrodka to jest kpina z ludzi i ich obaw .   Abstrahując  od tego, czy przejecie Ośrodka Zdrowia przez Szpital w Zgorzelcu będzie  korzystne dla mieszkańców czy też nie, sposób w jaki się to odbywa wzbudza mój ogromny sprzeciw!

Andrzej Jaśkiewicz

ANDRZEJ JAŚKIEWICZ