OŚWIETLENIE LED W GMINIE WLEŃ - CZY TO SIĘ OPŁACA?
Dodane przez j23 dnia Styczeń 21 2017 20:15:31
„We Wleniu trwa właśnie wymiana oświetlenia na ledowe, które nie tylko pozwoli generować niższe koszty energii elektrycznej i eksploatacji.” - Możemy przeczytać na stronach Urzędu Miasta i Gminy Wleń. Co do tego, że wymiana pozwoli generować niższe koszty energii nie ma najmniejszych wątpliwości czy jednak da wymierne oszczędności w budżecie tego już taki pewien nie jestem.  Okres zwrotu nakładów poniesionych na wymianę opraw na „ledowe” może wynieść nawet 20 lat przy około 13 letniej żywotności panela LED!                            Rozszerzona zawartość newsa

We Wleniu trwa właśnie wymiana oświetlenia na ledowe, które nie tylko pozwoli generować niższe koszty energii elektrycznej i eksploatacji, ale da też jaśniejsze światło. Prace remontowe uwzględniają: wymianę opraw oświetlenia drogowego na oprawy LED - wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED typu parkowego, konserwację i malowanie farbą antykorozyjną 26 sztuk słupów, wymianę 89 sztuk wysięgników na istniejących słupach, dobudowę 12 nowych punktów świetlnych w miejscowości Klecza na długości ok. 1200 m, montaż 14 sztuk nowych opraw LED na istniejących słupach Tauron w miejscowości Strzyżowiec. Wykonawcą inwestycji, wyłonionym na drodze przetargu, jest firma Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o. o. z Radomia. Wartość zadania, zgodnie z zawartą umową, wyniesie ok. 950 000zł.

UMiG Wleń


OPINIA

„We Wleniu trwa właśnie wymiana oświetlenia na ledowe, które nie tylko pozwoli generować niższe koszty energii elektrycznej i eksploatacji.” - Możemy przeczytać na stronach Urzędu Miasta i Gminy Wleń. Co do tego, że wymiana pozwoli generować niższe koszty energii nie ma najmniejszych wątpliwości. Czy jednak da wymierne oszczędności w budżecie tego już taki pewien nie jestem? 

Jednym z pojęć w ekonomii, które określają opłacalność inwestycji jest okres zwrotu nakładów inwestycyjnych. Pojęcie to określa czas, po upływie którego przychody z inwestycji pokryją poniesione koszty (nakłady). Inaczej mówiąc informuje o tym jak długo musimy poczekać na to, aż zainwestowane pieniądze zaczną przynosić zyski.

Poniesione nakłady na wymianę oświetlenia wyniosły 982.800,00 złotych. Z informacji Skarbnik Mari Gierczyk wynika, że w 2015 roku gmina za oświetlenie uliczne zapłaciła 122 tysiące, natomiast w 2016 roku  82 tysiące złotych.  Przyjmijmy, że średni koszt oświetlenia wynosi 100.000,00 złotych. Zakładając, że oszczędności energii elektrycznej wyniosą 50% (część opłat pozostaje na niezmienionym poziomie np. opłaty przesyłowe, koszty serwisu) oszczędności wyniosą około 50.000,00 złotych rocznie. Dzieląc poniesione nakłady przez oszczędności uzyskujemy okres zwrotu który w naszym przypadku wyniesie prawie 20 lat!

Należy również uwzględnić aspekt techniczny całego przedsięwzięcia. Gwarancja udzielana na poszczególne komponenty oprawy przez firmę Philips wynosi od 2 do 5 lat. (Gwarancja Philips Lighting) Żywotność panelu LED określa się na 50.000 godzin pracy. Biorąc pod uwagę, że średni czas pracy lampy w Polsce wynosi 4.000 godzin. Może się okazać, że panele trzeba będzie wymienić już po 13 latach przy 20 letnim zwrocie poniesionych nakładów.

Oczywiście można powiedzieć, że ta inwestycja ma w zamierzeniu poprawić jakość życia mieszkańców. Tylko, czy podobnego efektu nie można uzyskać przy dużo niższych nakładach?

Z tego co mi wiadomo wymiana oświetlenia w całości zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy. Dla mieszkańców Wlenia najbardziej palącym czy raczej duszącym problemem, który w słabo przewietrzanej dolinie występuje przez niemal pół roku jest smog.

 Milion złotych przeznaczony na dotacje dla mieszkańców na wymianę starych kopcących kotłów C.O na nowoczesne znacznie mniej uciążliwe dla środowiska (dotacja może wynieść nawet do 100% nakładów) pozwoliłaby na eliminację kilkuset dymiących kominów i diametralną poprawę jakości powietrza w ciągu zaledwie kilku lat.

Czy zamiast wpadać w zachwyt nad kilkoma lampkami nie warto czasem pomyśleć nad tym aby skromne środki z budżetu wydawać w bardziej racjonalny i przyjazny mieszkańcom sposób?

ANDRZEJ JAŚKIEWICZ